Skip to main content

Preparació nivell B2 (Intermedi) de Valencià

Enrollment is Closed

Duración

8 setmanes.

Acerca de este curso

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell B2 (Intermedi) de valencià.

Els cursos estan oberts durant tot l’any i es pot fer la inscripció en qualsevol moment. Només cal disposar d’un compte de correu. L’accés al contingut està disponible perquè es puga treballar de manera autònoma i al ritme que es marque l’aprenent. Durant aquest període, no hi ha suport en els fòrums per part de l’equip docent. D’altra banda, l’equip docent dóna suport en els fòrums durant dos períodes a l’any: setembre-novembre i març-maig, tot fent-los coincidir amb el període de preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Valencià (CieaCOVA).

Des de l’1 de gener de 2016, i, d’acord amb la política de la institució sense ànim de lucre edx.org de la qual la UPV forma part, es va decidir que no s’emeteren més credencials gratuïtes sense validesa acadèmica.

Que aprenderé

En aquest curs es treballen continguts lingüístics que suposen alguna dificultat en el nivell B2, com ara les grafies i els sons del vocalisme, l'apostrofació, els indefinits, els pronoms febles, els pronoms relatius i les preposicions. També es treballen continguts relacionats amb el lèxic més habitual d’aquest nivell.

Prerrequisitos

Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell B1 (Elemental) de valencià.

Unidades

  1. La síl·laba i el hiat. El vocalisme. Pronúncia de les e/o obertes i tancades. Vocabulari del món educatiu i professional
  2. L'accentuació i la dièresi. Vocabulari de la descripció espacial, física personal. Llengües i gentilicis més usuals
  3. L'article: apostrofació, lo neutre i casos de sintaxi de l'article. Vocabulari dels oficis. La derivació: diminutius i augmentatius
  4. Els indefinits. Ús del guionet en mots compostos i derivats
  5. Els pronoms febles. Sinònims i antònims (vocabulari habitual)
  6. Els pronoms relatius. Manlleus (currículum, mòbil, sandvitx, handbol...)
  7. Les perífrasis verbals. Vocabulari dels mots alternatius als barbarismes més habituals
  8. Les preposicions. Frases fetes i refranys més usuals. Onomatopeies
  9. final

Profesores del curso

Josepa Costa Múrcia

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València. Professora dels cursos del Pla de formació lingüísticotècnica per al personal docent no universitari de 1992 a 1999. Tècnica de formació lingüística del Servei de Normalització Lingüística de la UPV des del 1999. Actualment treballa com a tècnica de Promoció i Normalització Lingüística i Cultural al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, i és l'assessora del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües d'aquest campus.

Débora Escrivà i Fuster

Débora Escrivà Fuster és llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de València. Treballa com a tècnica de formació lingüística al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universtiat Politècnica de València. Participa en tasques relacionades amb la formació lingüística i l’acreditació dels coneixements de valencià i en diferents accions i projectes per promoure l’aprenentatge del valencià, a través de la plataforma de teleformacióPoliformaT de la UPV i del sistema Polimedia, com a complement de l’ensenyament presencial.

Elisa Giner i Salvà

Elisa Giner Salvà és llicenciada en Filologia Valenciana per la Universitat de València. Ha treballat com a docent en els cursos de promoció de coneixements de valencià, organitzats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació per als empleats públics. Des de l’any 1991, és membre d’una comissió avaluadora de la Junta Qualificadora de Coneixements de València i assessora lingüística al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València (UPV), on participa en tasques relacionades amb la formació lingüística i amb l’acreditació de coneixements de valencià. Actualment, forma part de diferents projectes multimèdia amb l’objectiu de promoure l’autoaprenentatge del valencià.

Sara Vicent Santamaria

Sara és llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de València. Ha treballat com a docent formació d'adults i en diverses universitats. Actualment treballa al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València, on realitza tasques de Formació i d'Innovació. Està especialment interessada en la docència en línia i els recursos electrònics i multimèdia per a l'ensenyament, i participa en diversos projectes en aquests àmbits.

La Universitat Politècnica de València utiliza cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, y también para mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Recuerda que, al utilizar nuestros servicios, admites nuestro aviso legal y nuestra política de cookies. Entendemos que, si continuas navegando, es porque apruebas estos términos.